Vi har tre funksjoner som skal deriveres.

$$f(x) = x^6 + 3x^5 + lnx$$
$$g(x) = 2x^2 * e^(2x-1)$$
$$h(x) = (4x-1) / (x+2)$$

For å gjøre dette bruker vi en kombinasjon av produktregelen, brøkregelen, og kjerneregelen.

Dette er typiske oppgaver som burde være gratispoeng på eksamen. Hvis noen av disse ikke sitter, så kan det være lurt å repetere litt av teorien, samt løse mange oppgaver.

Hvis du vil se en drøss med videoer spesielt om derivasjon på dette nivået, så har jeg flere titalls gratis videoer her: https://udl.no/p/analyse-kalkulus/derivasjon