I denne oppgaven skal vi finne ut når to vektorkurver har samme fartsretning. Det vil i praksis bety at forholdet mellom farta i x- og y-retning er den samme hos begge vektorene. Det gir en enkel likning som vi løser med CAS.