I denne oppgaven har vi en rettvinklet trekant, og i den trekanten trekker vi en normal fra det ene hjørnet, på hjørnets motstående side. Deretter speiler vi de indre og den ytre trekanten. Kan vi vise at alle de nye trekantene er formlike?