Vi får vite to punkter i en firkant, og vi får vite at et tredje punkt ligger på linja y=2x+1. I tillegg får vi vite at alle sidene i firkanten er like lange.

Kan vi derfra finne nøyaktig hvor de to ukjente punktene ligger?

Vi bruker grunnleggende vektorregning for å finne dem.