Vi evaluerer to grenseverdier for en brøk der nevneren går mot null. Vi benytter oss av definisjonen av en eksisterende grenseverdi, som er avhengig av at både venstresidig og høyresidig grenseverdi eksister, og er like. Dersom dette ikke er sant, så vil den ordinære grenseverdien ikke eksistere.