I denne oppgaven skal vi løse to likninger; en med logaritmer, og en med eksponentialer.

$$ln(x^2) + ln(x) = 12$$
$$e^(2x) - e^x = 6$$

For å løse disse trenger vi kun et par regneregler for logaritmer og potenser, som du sannsynligvis allerede er godt kjent med.

Dersom du ikke er kjent med disse, så kan det lønne seg å repetere stoffet om logaritmer og eksponentialer. Jeg har naturligvis laget en god del videoer om dette som du kan se her: https://udl.no/p/algebra/logaritmer