Vi får oppgitt to vektorer a og b som er lineærkombinasjoner av to andre vektorer, u og v. Jobben vår er å finne en parameter i den ene vektoren som gjør at a og b er parallelle, og deretter slik at de er vinkelrette.

Vi bruker grunnleggende vektorregning for å gjøre dette. Hvis du føler at du ikke ville fått til denne oppgaven på egen hånd, kan det være lurt å repetere stoffet om vektoralgebra fra R1. Du kan se videoene jeg har laget om det her: https://udl.no/d/r1-matematikk - Merk at det finnes to kapitler om vektorer.