Vi har polynomet $P(x) = 6x^3 - 5x^2 - 2x + 1$, og vi blir i første deloppgave bedt om å bevise at $(x-1)$ er en faktor i $P(x)$, UTEN å gjennomføre polynomdivisjon. Dette lar seg heldigvis gjøre fordi hvis (x-1) er en faktor i et polynom, så vil $x=1$ være et nullpunkt i polynomet. Så alt vi trenger å gjøre er å bekrefte at $P(1) = 0$.

I oppgave b skal vi faktisk gjennomføre polynomdivisjonen, for å fullføre faktoriseringen av $P(x)$.