I denne sirkelen har vi en drøss med radier og sekanter som danner flere forskjellige vinkler. Vi bruker kjent teori om sentralvinkler og periferivinkler for å avgjøre hvor store disse vinklene er.