Vi bruker Geogebra til å tegne to vektorkurver i samme koordinatsystem.

Geogebra har en Kurve-funksjon som kan benyttes til å tegne parametriserte vektorer. Det vil si vektorer der x og y er funksjoner av en annen variabel vi kaller parameteren, som i dette tilfellet er t.