Vi tar noen eksempler på det å integrere funksjoner bestående av potenser.