Vi tar et nytt eksempel på å finne integral av potenser, denne gangen med negativ eksponent.