Vi tar noen eksempler på å integrere uttrykk som likner på 1/x.