Vi skal ta en titt på å integrere eksponentialfunksjoner. Dette baserer seg på at vi vet at den deriverte av $e^x$ også er $e^x$.