Nå skal vi ta en titt på bestemt integrasjon, som dreier seg om å integrere fra en nedre grense, til en øvre grense. Dette kan i mange tilfeller visualiseres som et areal.