Vi ser mer på bestemte integraler, og fortsetter å visualisere dette som areal under grafen.