Vi skal nå se på hvordan vi finner eksakte verdier for bestemte integraler ved å bruke en av analysens fundamentalteorem.