Vi tar for oss litt teori når det gjelder å regne bestemte integraler.