Nå skal vi se på arealet som er avgrenset mellom to funksjoner, i stedet for mellom én funksjon og x-aksen.