Vi ser på hvordan samlede resultater kan tilnærmes ved hjelp av bestemt integrasjon.