Siden vi allerede vet at den deriverte av ln(x) er 1/x, kan vi bruke dette for å konstatere av integralet av 1/x blir lnx, men det er litt mer man må ta hensyn til samtidig.