Det er viktig at vi er kjent med litt grunnleggende trigonometri fra tidligere skolegang. Derfor repeterer vi litt kjapt noen konsepter som bør sitte før vi går videre.