Når vi skal løse trigonometriske likninger, så er det viktig å skjønne ikke bare fremgangsmåten, men teorien. Her prater vi litt om hvorfor trigonometriske likninger har uendelig mange løsninger.

For å unngå å bruke alle uendelig løsningene, så begrenses ofte løsninga til første omløp. Altså er vi da ute etter kun de løsningene som faller mellom 0 og 360 grader.