Vi starter omsider med et enkelt eksempel på en trigonometrisk likning.

[b]Vær oppmerksom:[/b] Denne videoen varer mye lengre enn det vanligvis ville tatt å løse oppgaven. Dette grunnet grundig forklaring, og at vi tar i bruk den teorien vi har lært til nå.