Enda en trig-likning, denne gangen med cosinus!

Her gjør vi også oppmerksom på hvordan vi finner flere løsninger som ligger innenfor intervallet vi begrenser oss til; altså første omløp.