De aller fleste sinus-, cosinus-, og tangens-verdier, er irrasjonale. Det betyr igjen at de fleste av dem ikke kan skrives nøyaktig med desimaltall.

Enkelte av dem, derimot, blir faktisk veldig pene når vi regner dem ut, og 30 grader er en av vinklene som gir "pene" verdier.