Vi tar et eksempel på det å finne eksakte trig-verdier for andre vinkler enn 0, 30, 45, 60, og 90 grader. I dette tilfellet, 150 grader.

Her bruker vi det vi vet om trig-verdiene av de andre vinklene, og bruker både intuisjon og formler for å løse oppgavene.