Hittil har vi målt vinkler i grader. Nå skal vi begynner å se på radianer som enhet for størrelsen av en vinkel.

Her bruker vi lengden av sirkelbuen mellom vinkelbenet og førsteaksen. Radiantallet er da forholdet mellom denne lengda, og radius til sirkelen.

Merk at "radian" og "radius" er to veldig like ord ;)