I denne videoen skal vi se på hvordan vi regner om grader til radianer. Vi bruker i hvert tilfelle det at $180^circ = pi$, og tar det derfra.