Vi ser nærmere på hvordan radianer er definert, og hvordan vi ser på størrelsen av vinkler ved hjelp av denne måleenheten.