Når vi skal regne fra grader til radianer, eller omvendt, så bruker vi en ganske enkel formel. I denne videoen, og neste, skal vi se på hvordan vi kan ta utgangspunkt i noe vi allerede har gjort oss kjent med, og utlede formlene vi trenger.