Vi skal lære å drøfte sinusfunksjonen som alle andre funksjoner. Vi starter derfor med å se på noen viktige egenskaper for $sin(x)$.