Trigonometriske funksjoner er periodiske, som betyr at de repeterer et mønster. Disse mønstrene har noen egenskaper vi kaller amplitude, periode, likevektslinje, og faseforskyvning.
Vi begynner med å se på amplitude.