Dette kapitlet går ut på å løse tekstoppgaver der det brukes trigonometriske modeller. Ingen videre teori læres her, men vi fokuserer på å løse oppgaver, gitt teorien vi allerede har lært.