Cosinusfunksjonen, $\cos(x)$, likner veldig på $\sin(x)$, med kun en liten forskjell; faseforskyvning.