Vi løser en eksempeloppgave der vi betrakter en funksjon med $\cos(x)$