Tangens til en vinkel $x$ er definert som $\displaystyle \tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$. Siden det er en funksjon bestående av to periodiske funksjoner, så vil denne også være periodisk.