Dette blir en litt lengre video, da jeg gjerne vil forklare hvorfor $\tan(x)$ har en periode på $\pi$, og ikke $2\pi$, slik som sinus og cosinus har.