I denne videoen gis en innføring i derivasjon av de trigonometriske funksjonene: sinus, cosinus, tangens.
Merk at bevisene er forholdsvis lange, og innebærer mye algebra. Å følge med på disse vil bidra til bedre forståelse for algebra også ellers i matematikken.