I denne videoen ser vi på formler for sinus og cosinus av negative vinkler, og hvordan de kan forenkler. Vi bruker enhetssirkelen for å se på geometrien visuelt.