I denne videoen ser vi på formler for forenkling av sinus og cosinus til (pi/2 - x). Vi bruker en rettvinklet trekant for å illustrere geometrien