I denne videoen, og de neste videoene, skal vi gå gjennom et bevis for formler for sinus og cosinus til vinkelsummer. Altså sin(a+b) og cos(a+b).

Målet er å finne formler som ikke innebærer at vi har summer inni argumentene.

Disse formlene er veldig sentrale for videre trigonometri, og det finnes utallige bevis som bruker disse resultatene.