I denne videoen går vi gjennom et bevis for formelen $\sin(\alpha + \beta) = \sin\alpha \cos\beta + \sin\beta\cos\alpha$.

Vi bruker figuren vi tegna i forrige video slik at beviset kan ses visuelt.