I denne videoen går vi gjennom et bevis for formelen $\displaystyle \cos(\alpha + \beta) = \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha \sin\beta$.

Vi gjenbruker figuren og noen av del-resultatene fra forrige video, da dette beviset kan føres på veldig liknende måte.

OBS! Slurvefeil på 3:21. Skal være minus i stedet for pluss.