En demonstrasjon på hvordan man kan bruke enhetssirkelen til å bevise diverse trigonometriske formler som ofte dukker opp i formelheftet uten forklaring.

Jeg nevner i videoen at det finnes en Wikipedia-side med utallige trigonometriske formler som ofte er nyttige når man skal gjøre regning. Se her: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_trigonometric_identities