Vi har tidligere sett på derivasjon av trigonometriske funksjoner, og dette vil nå gi grunnlag for integrering av de samme funksjonene.

Jeg deler også en av mine egne teknikker for å håndtere (i stedet for å memorisere) disse regnereglene.