Vi ser på en viktig regneregel for integraler, nemlig substitusjon av variabler. Dersom du husker kjerneregelen for derivasjon, så er det en teknikk der vi introduserer en ny variabel, og ut av denne regneregelen, så kan vi lage en som gjelder for integrering.