Vi tar et par eksempler på integrering ved hjelp av substitusjon.