Vi tar et eksempel på delvis integrasjon der vi må benytte oss av formelen to ganger før vi kommer i mål.