Vi skal se på et triks ved delvis integrasjon der integranden er et produkt av to funksjoner som ikke lar seg derivere vekk.